Categories
เบอร์มงคล

เลข เบอร์มงคล ที่ส่งผลต่อชีวิต

ในยุคสมัยใหม่นั้นเราต้องยอมรับว่า เบอร์มงคล นั้นได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวัน บ้างก็เพื่อการเสริมสร้างความมั่นใจ ความมั่นคง ความเป็นสิริมงคล เสริมสร้างบารมี หรือการเจริญเติบโตของกิจการธุรกิจ ส่งผลให้คนในยุคสมัยนี้คนหันมาสนใจในเรื่องของตัวเลขที่มีสิริมงคลมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นบุคคลชั้นสูงในสังคม ดารา นักร้อง นักแสดง หรือผู้ที่มีหน้ามีตาในสังคมปัจจุบันเลข เบอร์มงคล ที่ส่งผลต่อชีวิต

ลองทำความรู้จักกับ เบอร์มงคล กัน ประกอบด้วยตัวเลข 10 หลักที่อยู่ในเบอร์โทรศัพท์ โดนที่เลข 3 ตัวด้านหน้าจะเป็นตัวเลขที่ถูกกำหนดไว้อยู่แล้วเนื่องจากว่าเป็นตัวเลขบ่งบอกว่าเป็นเบอร์จากประเทศอะไรและเป็นตัวเลขที่ถือว่าส่งผลต่อคนหมู่มาก ไม่ใช่กรรมเฉพาะตัว ประกอบกับตัวเลขอีก 7 ตัวที่อยู่ด้านหลัง โดยที่เบอร์มงคลแต่ละเบอร์จะมีความเหมาะสมกับผู้ใช้งานแต่ละคนไม่เหมือนกัน เช่น นาย ก. ทำงานเป็นข้าราชการต้องการจะไปซื้อเบอร์มงคลที่ศูนย์บริการเครือข่ายโทรศัพท์รายหนึ่ง โดยที่นาย ก. ต้องการตัวเลขที่เสริมดวงให้กับงานข้าราชการนาย ก. จึงเลือกใช้เบอร์โทรศัพท์ที่ลงท้ายด้วย 14  41  15  51  19  91  35  53  45  54  55 เพื่อให้ส่งผลเกี่ยวกับหน้าที่การงานในสายงานราชการ ในขณะที่นาย ข. ไม่ได้ต้องการเลขที่เกี่ยวกับงานข้าราชการจึงอาจจะเปลี่ยนไปใช้เลขตามหลังที่เป็นเลขอื่นเพื่อเสริมความสิริมงคลให้กับชีวิตของนาย ข. มากขึ้น

จากตัวอย่างเราจะเห็นว่าเลขมงคลหรือ เบอร์มงคล นั้นเป็นสิ่งที่เราต้องเลือกให้เหมาะกับลักษณะการใช้ชีวิต สายงาน กิจการ ธุรกิจของเราเพื่อให้สอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้าในชีวิตของเรา ดังนั้นผู้ใช้งานจึงควรที่จะศึกษาเลขมงคลให้ดีก่อน เพื่อให้สามารถเสริมบุญบารมีของเราให้สูงส่งขึ้นไปอีก การเลือกเบอร์มงคลผ่านผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับการดูตัวเลขเสริมดวงก็มีส่วนช่วยให้เราสามารถหาเบอร์ที่เหมาะสมกับตัวของเราเองได้